Abborre Hemtjänst

Personlig assistans

Vi erbjuder personlig assistans med fokus på trygghet och frihet, tillgängliga dygnet runt för support. Våra tjänster innefattar rekrytering, administration och juridisk rådgivning för att förenkla din vardag.Vi är godkända av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vi erbjuder flera olika typer av personlig assistans

Assistans till barn

LSS-lagen betonar stöd till barn med funktionsnedsättningar, med fokus på hela familjens välbefinnande. Genom personlig assistans, som inkluderar hjälp med dagliga sysslor och barnomsorg, underlättas familjens liv. Denna assistans är skräddarsydd för att matcha familjens unika rutiner och behov, vilket främjar barnets möjlighet att växa upp i sin egen familj.

Kompetens genom personlig erfarenhet

Vår serviceorganisation präglas av anställdas personliga erfarenheter med assistans, vilket ger oss en djupare förståelse för dina behov. Vi använder denna insikt för att utforma skräddarsydd assistans som passar just dig. Vårt fokus är att erbjuda högkvalitativ personlig assistans genom alla livets skeden, med respekt för varje individs värdighet och integritet.

Rätt lösning för alla

Oavsett din ålder eller typ av funktionsnedsättning, skapar vi en assistans lösning som passar just dig. Vi samstämmer dig med assistenter som du känner dig bekväm med. Din assistans planeras i samråd med dig, eftersom du är experten på ditt eget liv och dina behov. Vårt mål är att förstå din unika situation och hitta rätt lösningar tillsammans med dig. Vi prioriterar att finna assistenter som verkligen passar dig, eftersom vi förstår att assistans inte är en storlek som passar alla.

Dina assistenter

Din assistent ger stöd i ditt hem, hjälper med vardagssysslor och omvårdnad enligt dina villkor. Arbetet är självständigt och viktigt, men kräver också kunskap och professionalitet. En assistent ska vara kunnig, diskret och respektfull, med förmågan att anpassa sig till dina växlande behov.

Att vara assistent innebär att vara känslig för dina dagliga behov och inte tränga sig på mer än nödvändigt. Assistenter är inte hembiträden, utan ditt personliga stöd i vardagen. Om ni inte kan komma överens, finns vi här för att hjälpa. Kom ihåg att det är du som väljer dina assistenter och har möjlighet att byta dem vid behov.

Personlig assistans

Syfte med personlig assistans

På Abborre Hemtjänst erbjuder vi personlig assistans som specialanpassat stöd till personer med omfattande funktionsnedsättningar, i linje med LSS och Socialstyrelsens riktlinjer. Vårt mål är att effektivt stödja dessa individers grundläggande behov.

Grundläggande behov

På Abborre Hemtjänst innebär grundläggande behov hjälp med personlig hygien, måltider, klädhantering och kommunikation, anpassat efter varje persons unika funktionsnedsättning. Vår personal är specialutbildad för att ge denna viktiga hjälp med expertis och omsorg.

Varaktiga funktionshinder

Enligt regeringens proposition 1992/93:159, som Abborre Hemtjänst anpassar sin verksamhet efter, ska funktionsnedsättningen vara varaktig och inte av tillfällig eller övergående natur för att omfattas av lagen.

Stort funktionshinder

För Abborre Hemtjänst innebär ‘stort’ funktionshinder att det påverkar flera livsområden samtidigt, som behovet av hjälpmedel, daglig hjälp i hemmet, i utbildning, på arbetsplatsen, under fritidsaktiviteter, för förflyttning eller kommunikation. Denna hjälp kräver ofta specifika kunskaper om funktionsnedsättningen. Vårt mål, i enlighet med LSS, är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället, med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Personlig assistans – målgruppen

Abborre Hemtjänst erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som faller under LSS och är berättigade till assistansersättning från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken (SFB). För rätt till personlig assistans måste individen ingå i LSS lagens personkrets och behöva hjälp med grundläggande behov. Personkretstillhörighet är ett krav för att beviljas personlig assistans enligt LSS.

Byt assistansbolag till oss

Kontakta oss

Vi träffas för ett kravlöst möte där du får berätta om din speciella situation. Vi ses då på en plats som känns bekväm för dig. 

Personligt möte

Du får då chansen att berätta för oss hur du önskar att din personliga assistans ska vara och vad som är viktigt för dig. Vi svarar på alla dina frågor och informerar dig om hur det är att vara kund hos oss. 

Beslut

Känns allt rätt, skriver vi ett avtal och påbörjar flytten till oss. Tiden det tar beror till största delen på uppsägningstiden hos ditt nuvarande assistansbolag. 

Ansök om personlig assistans

Kontakta oss

Vi träffas för ett kravlöst möte där du får berätta om din speciella situation. Vi ses då på en plats som känns bekväm för dig, digitalt eller telefonsamtal. 

Vi lyssnar på dig och dina behov

När du kontaktar oss så lyssnar vi på dig och dina behov, sedan gör vi tillsammans en plan för hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.

Beslut

Vi finns med från ansökan – till din personliga assistans. Vi tror på att närhet till våra kunder ger mer trygghet och bättre service. Vi erbjuder juridisk hjälp under hela processen. 

Vanliga frågor

Vad är personlig assistans?

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), en rättighetslag införd 1991, definierar specifika rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Abborre Hemtjänst anpassar sina tjänster efter denna lag, som omfattar personer med utvecklingsstörning, autism, betydande begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada, eller andra varaktiga funktionshinder som inte beror på åldrande. Dessa individer ska ha stora svårigheter i vardagen och behov av omfattande stöd eller service.

Enligt LSS ska personer inom denna kategori försäkras goda levnadsvillkor genom tillgängliga, samordnade och individuellt anpassade insatser. Att tillhöra en av dessa personkategorier är inte tillräckligt för att beviljas insatser; behovet av dem måste också vara påtagligt. Insatserna ska möjliggöra ett självständigt liv och syftar till att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt, i gemenskap med andra.

Om personlig assistans

Abborre Hemtjänst strävar efter att skapa möjligheter för personer med funktionsvariationer att leva ett fritt och gott liv. Vårt mål är att förbättra livskvaliteten för våra brukare och kunder, främja deras personliga frihet och oberoende. Vi arbetar för en ökad rättvisa och frihet för personer med funktionsvariationer, strävandes efter att alla ska kunna leva som andra.

Vår verksamhet vilar på respekt för varje individs självbestämmanderätt och integritet. Vi ger våra brukare och kunder stort inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Vi förstår utmaningen i att vara beroende av andra, och strävar efter att visa hur livet kan öppna sig när hjälp välkomnas.

När det gäller barn prioriterar vi alltid barnets bästa, vilket innebär att deras välbefinnande alltid anses vara viktigast.

Erbjuder ni kollektivavtal?

På Abborre Hemtjänst praktiserar vi individuell lönesättning, där lönen bestäms utifrån erfarenhet och uppdragets karaktär. Vi har ett kollektivavtal genom Kommunal, som gäller för alla våra anställda. Som personlig assistent hos oss omfattas du av Kommunals kollektivavtal, vilket inkluderar regleringar för tjänstepension, arbetstid, semester, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, försäkringar och medbestämmande. Vårt avtal med Kommunal ger dig även tillgång till olika försäkringar via FORA-försäkring.

Hur ser villkoren ut för mina assistenter?

Med lång erfarenhet som arbetsgivare, erbjuder Abborre Hemtjänst kollektivavtal för alla våra anställda. Genom detta avtal har dina personliga assistenter reglerad obekväm arbetstidsersättning och får individuell lön baserad på fastställda lönekriterier. Vi bidrar till assistenternas tjänstepension och de är försäkrade genom kollektivavtalet. Alla assistenter som arbetar enligt schema har dessutom rätt till friskvårdsbidrag. Om du anser att dina assistenter behöver ytterligare utbildning, ser vi till att de får det.